دانلود فایل های رایگان

روش دانلود فایل های رایگان، کاملا مانند محصولات غیر رایگان می باشد که در مراحل قبلی توضیح داده شده است، با این تفاوت که قیمت آن «صفر ریال» است و بدون مراجعه به درگاه بانکی، سفارش شما تکمیل می شود و به رایگان بلافاصله پس از انتخاب فایل یا فایل ها، به سه روش اشاره شده در مراحل قبلی قابل دانلود است.