2- از دستور Overkill استفاده کنید!

هنگام ترسیم و ویرایش فایل های اتوکد ممکن است بعضی از خطوط، بلاک ها و یا سایر آبجکت ها روی هم تکرار شده باشند و علاوه بر ازدیاد حجم فایل، باعث برخی مشکلات در ادامه ی ترسیم و یا ویرایش ترسیمات شوند. برای پاک کردن این ترسیمات که روی هم تکرار شده اند از دستور Overkill استفاده کنید تا به راحتی غالب آن ها را حذف کنید!

روش کار با این دستور بدین صورت است که پس از تایپ دستور Overkill و فشردن دکمه ی Enter، باید آبجکت هایی را که می خواهید این دستور روی آن اعمال شود انتخاب کنید که با تایپ کردن دستور All و دو بار فشردن کلید Enter تمام ترسیمات انتخاب می شوند. در پنجره ی باز شده برای تعیین میزان تلورانس حداکثر فاصله آبجکت های روی هم افتاده مقدار Tolerance را وارد کنید. پیشنهاد ما این است که اگر نقشه ها را با واحد متر ترسیم کرده اید مقدار تلورانس را برابر  0.01 و چنانچه از واحد سانتی متر استفاده نموده اید، مقدار آن را برابر 1 قرار دهید. در نهایت دکمه ی Ok را در کلیک کنید و منتظر بمانید تا آبجکت های تکرار شده روی هم پاک شوند و در آخر گزارشی از تعداد آبجکت های پاک شده در خط فرمان به شما نمایش داده می شود.

کم کردن حجم فایل اتوکد