دانلود مطالعات طراحی معماری مدرسه ابتدایی

240,000 ریال

دانلود مطالعات طراحی معماری مدرسه ابتدایی
اهداف طراحی:هدف نهایی از این تحقیق دستیابی به اصول طراحی مدرسه ابتدایی متناسب با خصوصیات سنی ونیازهای رشد کودک می باشد.فضاهای آموزشی کنونی نیاز شدیدی به بازنگری دارند لذا دستیابی به    شاخص های کیفی وکمی جدید در طراحی آن امری ضروری ولازم است.در حال حاضر بسیاری از فضاهای آموزشی جدید فاقد امکانات لازم در جهت رشد وپرورش کودکان می باشند.در این محیط مبنای کار آموزشی بوده وپرورش کمتر بدان راه می باید.

توضیحات

دانلود مطالعات طراحی معماری مدرسه ابتدایی
قالب فایل:WORD
تعداد صفحات:176
حجم فایل دانلودی:5.09مگابایت

فهرست مطالب
بخش اول:شناخت……………………………….1
فصل اول:کلیات طرح………………………………..2
1-1-1-تعيين اهداف و برنامه كلي پروژه…………………2
1-1-2-ضرورت مطالعه و طراحي……………………………………..2
1-1-3-روشهاي نوين در طراحي مدارس و فضاهاي آموزشي…………………………………..3
فصل دوم:بررسی مفاهیم مرتبط باموضوع………………………………………….5
2-1-1-كودك………………………………………..5
2-1-1-1-اصول و قوانين رشد………………………………………….5
2-1-1-2-توانايي هاي شناختي كودك………………………………………………………..6
2-1-1-2-1-دوره تجسمي عمليات عيني (از 2 تا 12 سالگي)………………………………….7
2-1-1-2-2-نيم دوره عمليات منطقي عيني (7 تا 11 سالگي)……………………………….8
2-1-1-3-ابزارهاي آموزشي………………………………………………….9
2-1-1-3-1-1-بازي…………………………………………………..9
2-1-1-3-1-2-خصوصيات بازي………………………………………………11
2-1-1-3-1-3-انواع بازي……………………………………………….13
2-1-1-3-1-4-بازي در سنين ابتدايي…………………………………………………16
2-1-1-4-1-5-انواع محوطه بازی…………………………………………………..17
2-1-1-4-1-5-1-محوطه ی بازی های آزاد……………………………………….17
2-1-1-4-1-5-2-محوطه بازی های دسته جمعی………………………………..18
2-1-2-انواع سازماندهي…………………….19
2-1-2-1-سازماندهي مركزي………………………………………..19
2-1-2—1-1-سيستم سازماندهي مركزي در مدارس …………………………………………..22
2-1-2-2- سازماندهي خطي……………………………………………..23
2-1-2-2-1-سيستم سازماندهي خطي در مدارس…………………………………25
2-1-2-2-1-3-سيستم خطي ساده…………………………………………………26
2-1-2-2-1-4-سيستم خطي شكسته…………………………………………..26
2-1-2-2-1-5-سيستم خطي منحني………………………………………………26
2-1-2-2-1-6-سيستم خطي با مسيرهاي چندگانه………………………………….27
2-1-2-3-سازماندهي شعاعي……………………………………………27
2-1-2-3-1-سيستم سازماندهي شعاعي در مدارس…………………………………….28
2-1-2-3-1-1-سيستم شعاعي چرخ و فلكي………………………………………….29
2-1-2-3-1-2-سيستم شعاعي متمركز……………………………………………29
2-1-2-4-سازماندهي مجموعه اي يا  گروهي………………………………………………29
2-1-2-4-1-سيستم سازماندهي مجموعه اي در مدارس…………………………………….32
2-1-3-نگاهي به آموزش و پرورش……………………………………………….33
2-1-3-1-اهمیت آموزش وپرورش………………………………………………..33
2-1-3-2-اهمیت دوران ابتدایی………………………………………………..33
2-1-3-3-فضای بازدر مدارس ابتدایی…………………………………………….34
2-1-3-4-عناصرمطلوب درحیاط مدرسه……………………………………………………….35
2-1-3-5-تاريخچه آموزش پيش از دبستان در ايران…………………………………………………..36
2-1-3-6-تاريخچه تحولات مدارس در ايران………………………………………………………….37
2-1-3-6-1-آموزش و پرورش در دوره باستان…………………………………………37
2-1-3-6-2- دوره تاريخي از صدر اسلام تا 250 هجري…………………………………………..39
2-1-3-6-3- دوره تجديد حيات و استقلال ايران (250 تا 656 هجري)…………………………..39
2-1-3-6-4- بررسي دوره معاصر (از اواسط قرن 19 تا حال حاضر)………………………….40
2-1-3-7-تحولات آموزشي از اوايل قرن 13 (دوره قاجاره)…………………………………….42
2-1-3-8-تحولات آموزشي دردوره پهلوي و گسترش مدارس مدرن …………………….44
2-1-3-9-نقد و بررسي نظام هاي آموزشي………………………………………44
2-1-3-9-1- سيستم آموزش سنتي (معلم محور)……………………………………………45
2-1-3-9-2- سيستم آموزشي رايج (موضوع محور)………………………………..46
2-1-3-9-3-سيستم آموزشي مدرن (شاگرد محور)………………………………………………..48
2-1-3-10-مقايسه دو سيستم آموزشي، سيستم آموزشي رايج و سيستم آموزشي مدرن……………………………..48
2-1-3-11-بررسي نظام آموزش و پرورش دوره ابتدايي و تحليل آن……………………………………52
2-1-3-11-1-سابقه مختصر دوره ابتدايي در ايران……………………………………….52
2-1-3-11-2-اهداف و برنامه هاي درسي دوره ابتدايي……………………………………………..53
2-1-3-11-3-اهداف برنامه هاي آموزش ابتدايي در دوره شش ساله ابتدايي…………………………….54
2-1-3-11-4-مرروري بر اهداف آموزش و پرورش ايران در سال 1376……………..56
2-1-3-11-5-آشنايي با دوره آموزش ابتدايي (امروز)……………………………………………….57
2-1-3-11-5-1-اهداف آموزشي – پرورشي در دوره ابتدايي………………………………57
2-1-3-11-5-2-آموزش و پرورش در آينده………………………………..58
2-1-3-11-5-3-نقش محيط كالبدي در پويايي آموزش و پرورش نوين………………………….59
2-1-3-11-5-4-انتخاب شيوه آموزشي مناسب……………………………………………….61
2-1-3-11-5-5-اهداف آموزش و پرورش دبستان……………………………………………..63
فصل سوم:بررسی نمونه های مشابه…………………………………………64
3-1-نمونه های داخلی……………………………………………………64
3-1-1-مدارس قدیمی ایران………………………………………64
3-1-1-2-مدرسه غیاثیه خر گرد……………………………………………66
3-1-1-3-مدرسه خان شیراز…………………………………………………….67
3-1-1-4-مدرسه چهار باغ اصفهان……………………………………………..68
3-1-2-نمونه های خارجی……………………………………………….69
3-1-2-1-مدرسه نیو سیتی……………………………………….69
3-1-2-2-آموزشی مدرسه لانگلی……………………………………….72
فصل چهارم : بسترطرح……………………………………..75
استان همدان………………………………………………………………75
4-1-شهرستان تويسركان…………………………………………………………..81
4-1-1-موقعيت جغرافيايي……………………………………..81
4-1-2-تقسيمات كشوري ………………………………………………….82
4-1-3-دین و مذهب……………………………….82
4-1-4-اوضاع اقليمي…………………………………….83
4-1-5-بادهای شهرستان تویسرکان…………………………84
4-1-6-وضعيت توپوگرافي ورودخانه ها……………………………………….84
4-1-7-کوه های تویسرکان…………………………………………….85
4-1-8-آب…………………………………………………..86
4-1-9-پوشش گیاهی………………………………87
4-1-10-مكانيابي واحدهاي آموزشي……………………………………………….89
4-1-10-1-جلوگيري از اتلاف حرارت…………………………….90
4-1-10-2-شرايط آسايش محيط آموزشي………………………………………………91
4-1-10-2-1-نور…………………………92
4-1-10-2-2-صوت………………………………92
4-1-10-2-3-آب و هوا……………………………………..93
4-1-11-تحلیل سایت…………………………………………..94
4-1-11-1-موقعیت سایت……………………………….94
4-1-11-2-تحلیل گرافیکی ازسایت…………………………………..96
4-1-11-3-ورودی وخروجی ومعابراصلی وفرعی سایت………………………………….97
4-1-11-4-کاربری های مجاورسایت…………………………………………………….98
بخش دوم: برنامه ریزی وطراحی……………………………….99
فصل اول:بررسی ضوابط واستانداردها وبرنامه فیزیکی طرح  فضاهای واحد آموزشی
ظرفیت فضاهای واحد آموزشی……………………………………………….100
كلاس دروس نظري……………………………………………….100
-اتاق سمعي و بصري………………………………………..100
-سالن چند منظوره………………………………………………..100
-كتابخانه……………………………………………………100
-فضاهاي اداري………………………………………………..100
-1-2-1-معيارهاي ظرفيت……………………………………………..101
-برنامه ی فیزیکی….…………….……………………………………………………103
1-2-2-راهنماي طراحي………………………………………………….109
ايمني در مقابل سوانح طبيعي……………………………………..110
ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي……………………………………………………………..121
1-2-3-استاندارها و ضوابط……………………………………………………………115
1-2-3-1-آيين كار ايمني درهاي مدارس………………………………………………….115
1-2-3-2-آيين كار ايمني پنجره هاي مدارس…………………………………………………116
1-2-3-4-آيين كار ايمني كريدورها و راهروهاي مدارس……………………..117
1-2-3-5-ضوابط طراحي ايمني پلكان………………………………………….117
1-2-3-6-اصول طراحي ايمني مدارس در برابر آتش (مبحث فرار)…………………….118
1-2-3-7-اصول طراحي كلاس در مدارس ابتدايي…………………………………………………120
1-2-3-8-آئين كار اصول جانمايي، طراحي و بهداشتب در توالت، دستشويي و آبخوري مدارس…….…….121
1-2-3-9-آيين كار اصول طراحي ايمني فضاي باز (محوطه) در مدارس…………………….123
1-2-4-استاندارهاي ميز و صندلي مراكز آموزشي………………………………125
1-2-5-ضوابط اقليمي (تأثير اقليم بر معماري مدارس)………………………129
1-2-5-1-اقليم سرد…………………….139
1-2-5-2-اقليم گرم و خشك………………………………………..139
1-2-5-3-اقليم باراني………………………………………………….130
فصل دوم:مبانی نظری……………………………………………………….131
2-2-1-تاثیرمعماری بریادگیری کودکان……………………………131
2-2-2-کانسپت طرح…………………………………………..132
2-2-3-ایده های طرح……………………………..132
فصل سوم : سازه وتاسیسات………………………………………………….134
3-2-1-سازه معرفي ساختمان و انتخاب سيستم سازه اي براي ساختمان…………………………….134
3-2-2-سيستم جمع آوري آبهاي زائد………………………………….134
3-2-3-تأسيسات………………………………………..134
فصل چهارم :فرآیندطراحی……………………………136
2-4-1-روند طراحی…………………………………………….136
2-4-2-رندرهای نهایی………………………………………………..139
2-4-3-نقشه ها…………………………………………………….143
منابع…………………………………………………..155

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات طراحی معماری مدرسه ابتدایی”

اطلاعات فروشنده