دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه هنرهای تزئینی(رکیب خانه) در اصفهان

85,000 ریال

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه هنرهای تزئینی(رکیب خانه) در اصفهان
عمارت تاریخی رکیب خانه درمرکز شهر اصفهان ونزدیک بناهای مشهوری همچون تالاراشرف,کاخ چهلستون,عالی قاپو وتوحیدخانه قرار داردواز جمله بناهای بافت قدیمی اصفهان به شمار می رود.
با مراجه به ماَخذ مختلف دوران صفوی وباتوجه به کلمهءرکیب خانه مشخص می شود که این محل نگهداری لوازم سوارکاری ویراق آلات اصطبل دولت بوده.بامنقرضی دولت صفوی این عمارت متروک گردید وبعدها در عرقاجار به دستور حاج محمدحسین خان صدراصفهانی صدراعظم نیک اندیش فتحعلی شاه احیاء شد.دردوره حکومت مسعود میرزا ضل السلطان بعدازتعمیرات والحاقاتی که به آن دوره سازگاربود