دانلود پاورپوینت معرفی سازه های پارچه ای(چادری)

60,000 ریال

دانلود پاورپوینت معرفی سازه های پارچه ای(چادری)
چادر یک پوسته ی کششی نازک است که بوسیله ی یک ستون یا قوسی فشاری نگاه داشته می شود.چادر نوعی متفاوت از سازه ی کابلی با انحنای مضاعف است که در آن فاصله یبین کابل ها کاهش یافته وبه صفر رسیده وسطح آن یک پوسته ی پیوسته گردیده است. در چادر پوسته تمامی بار یا بخشی از آن را حمل می نماید چادر های کوچک که کاملا از چادر ساخته شده اند معمولا بوسیله ی دکل ها( ستون ها) یا قوس ها نگاه داشته می شوند.