دانلود پروژه مسکونی (5 طبقه اجرایی)

640,000 ریال

دانلود پروژه مسکونی (5 طبقه اجرایی)
این پروژه شامل پلان های طبقات-پلان موقعیت-برش ها-نماها-پلان های مبلمان – پلان های سقف کاذب -پلان های شیب بندی بام-پلان بزرگ نمایی سرویس بهداشتی و حمام-پلان بزرگ نمایی راه پله-جزئیات کف سازی-جزئیات اتصال دودکش در بام-برش دستشویی ایرانی- برش دستشویی فرنگی-جدول تیپ بندی پنجره-جدول تیپ بندی درها-جدول نازک کاری- جزئیات سقف کاذب-جزئیات اجرایی سقف کاذب-برش پله-نمای عمومی کلاف بندی دیوارهای ساختمان و بنا- جزئیات اجرایی دیوارهای میان قاب -جزئیات اجرایی نگهدارنده های میانی دیوار میانقاب- جزئیات اجرایی وال پست در دیوارهای میانقاب -جزئیات عمومی کفسازی داخل-جزئیات آبروی بام-جزئیات جداره های خارجی و پنجره-جزئیات پنجره و در و… میباشد.امیدوارم مفید باشه برای شما عزیزان