حراج!

مطالعات طراحی معماری خانه معمار

220,000 ریال

مطالعات طراحی معماری خانه معمار

• با توجه به این نکته که خا نه های معمار در بیش از یک در مراکز معماری ارائه شده است، این تحقیق بر پایه ی شناخت معیارهای زیبایی شناسی در این مکتب که محتوای اصلی آن ساختارشکنی تعاریف است و معیارهای گذشته که به عنوان اصول پذیرفته شده میباشد تدوین گردیده است.
لذا اهداف خانه معمار همانا ایجاد فضایی برای رشد و تبلور اندیشه های ناب معماری ایرانی و گسترش آن و همچنین ایجاد رابطه با محیط خارج به طوری که این اندیشه ها در ساختمانها پیاده گردند

توضیحات

مطالعات طراحی معماری خانه معمار
قالب فایل :ورد
تعداد صفحات:300
حجم فایل:18.8مگابایت
فهرست
تقديم به :    3
سپاسگزاري :    3
هيئت داوران    4
فهرست    5
مقدمه:    5
تعاريف هنر    5
تاريخ پيدايش هنر    8
جستاري در باب هنر    10
فلسفه هنر    10
مخاطب    11
پيام هنر    12
ويژگي و خصلت معمار    14
تلقي ما از معماری    15
تعریف معمار    18
دسته بندی معماران    24
هنرهای پلاستیک و فنوتیک.    24
ریشه های معماری    25
سخنوری در معماری    27
فضای معمارانه    28
نقاشی و مجسمه سازی    41
کارگاه های آموزشی    43
وجوه افتراق نقاشي و مجسمه‌سازي    45
پيوند تاريخي هنر پيكر تراشي و بت‌پرستي    47
اقسام نقاشي و مجسمه‌سازي    50
ديدگاه نهايي درباره نقاشي و مجسمه‌سازي    53
حس زیبایی معماری    57
زیبایی چیست؟    60
زیبایی در معماری    62
تمایز هنر و زیبائی    65
هنر ایرانی در معماری ایرانی    65
هنر در نظر افلاطون    92
هنر واصل ملکوتی از دیدگاه کانت    97
نگاه هایدگر ( فیلسوف قرن بیستم ) به هنر    98
هنر از ديدگاه هايدگر    101
زيبايي شناسي و مرگ هنر    102
تلقي زيبايي شناسانه از هنر    106
استانداردهای فضایی در معماری    113
هنر مدرن معماری    116
نهادهاي اجتماعي در معماری    121
عوامل اقتصادي معماری    123
ارتباط هنر با ديگر عرصه ها    124
عرفان و هنر در معماری    124
ارتباط هنر با ديگر عرصه ها    125
از خيال تا خلاقيت    126
از تصور تا تخيل    126
از تصور تا تخيل در معماری    127
اختراع و خلاقيت    128
تخيل و خلاقيت    129
انواع تخيل در معماری    131
انسان خلاق كيست؟    131
اختراع و خلاقيت در معماری    132
– نظريه هاي آفرينشگري    133
آفرينشگري به عنوان نيروي معماری    134
نظريه هاي جديد فلسفي هنری    135
تخيل و خلاقيت در معماری    136
خلاقيت در معماری    139
تعريف وتعابير خلاقيت در معماری    140
معمار خلاق كيست؟    141
آفرينشگري به عنوان نيروي حياتي    143
آفرينشگري به عنوان نيروي کيهاني    144
مفهوم آزادي متناسب با خلاقيت و انديشه هنري    145
ساخت اجتماعي و خلاقيت هنري    145
دوگانگي ساختار    146
خلاقيت در علم و هنر    146
پيچيدگي شرايط نخستين    147
گستردگي حوزه خلاقيت    147
تنوع فنون و مهارت هاي کار    147
انعطاف پذيري    147
محدوديت سابقه تحقيق    148
آفرينش هنري    149
خلاقيت و هنرها    150
تمدن:    151
تعريف تمدن وفرهنگ:    151
فرهنگ:    152
القاء فرهنگي و هنري خانه معمار    158
سالن چند منظوره خانه معمار    159
آمفي تئاتر روباز:    160
بخش خدماتي :    160
رستوران مجموعه:    160
استاندارد فضاهاي لازم در رستوران    160
بازار صنايع دستي و بازار هفتگي:    161
تريا :    162
چايخانه:    162
فروش تنقلات:    162
نگهباني و اطلاعات:    162
پارکينگ:    162
نمازخانه :    163
خانه معماريس ها:    163
بخش اقامتي:    163
بخش تفريحي:    164
مفهوم تفريح:    167
کتابخانه:    174
خصوصيات کلي جوانان و نوجوانان:    175
مفاهيم اجتماعي (قراردادها و هنجارها)    175
نيازهاي محيطي ساختمانهاي آموزشي:    176
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي    176
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي:    177
جلوگيري از اتلاف حرارت:    177
مصالح ساختماني:    180
مفاهيم اوليه    180
فضا:    180
کتابخانه و قرائتخانه:    181
ظرفيت کتابخانه:    182
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع :    182
بخش خدمات فني    183
برنامه فيزيکي پروژه خانه معمار:    185
فضاهاي مورد نياز براي خانه معمار هنری برگرفته شده از مجموعه هاي فرهنگي موجود:    185
نـمونه فضــاها    191
4 –  خانه معمار خانه معمار:    191
واحد آموزشخانه معمار    191
واحد عکاسي خانه معمار    192
واحد زبان :    192
واحد کامپيوترخانه معمار    192
کارگاه هنرهاي تجسمي :    192
واحد نگارخانه خانه معمار :    192
واحد کتابخانه خانه معمار    192
کانون فيلم خانه معمار:    193
کانون شطرنج خانه معمار:    193
کانون تئأتر خانه معمار:    193
کانون موسيقي خانه معمار :    193
مهد کودک خانه معمار :    193
امکانات رفاهي :    193
آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني ):    194
آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات ) :    194
7 – مرکز فرهنگي  و خانه معماران  ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد):    194
ديدگاه    198
بيان فلسفي طرح    206
نحوه ارتباط فضاها    209
مركز فرهنگي و کانون معماران جان مري جيبائو ،نومئا    221
سايت شناسي    237
بافت سايت    240
ايدئوگرام    241
دايره    243
زيبا ترين فرم خانه معمار    243
شکل محيط خانه معمار    245
توپوگرافي    245
اشکال محاط    245
مختصات جانمايي لکه ها روي سايت    246
معرفي عناصر تشکيل دهنده طرح و سايت    247
سالن اجتماعات و تعريف فعاليت    247
مقررات و آيين نامه ها خانه معمار    248
برنامه ريزي کلي خانه معمار    248
استانداردهاي صندليها    249
ابعاد کمينه براي صندليها    250
فضاي نمايشگاهي خانه معمار    251
ضرورت وجود نمايشگاه در خانه معمار    251
رويکرد اصلي خانه معمار    251
ضوابط طراحي نمایشگاه  خانه معمار    251
تاریخچه آموزش معماری    252
تاریخچه دانشگاههای معماری در غرب و جهان    252
بوزار فرانسه    253
باهاوس    254
هدف دوره آموزشی باهاوس    256
دانشگاه  لندن    257
مدارس  ایتالیا    257
روش آموزش  در آمریکای شمالی    258
بررسی سیستم ها و اهداف آموزشی درمراکز اموزش معماری مهم خارج از کشور    258
دانشگاه برکلی آمریکا :    258
کنترل تابش آفتاب بر جدارههای شفاف ساختمان    260
سازماندهی پلان، فرم کالبدی و بافت  خانه معمار    260
مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی    261
شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن    262
چگونگی شکل گیری شهر تهران    262
جمعیت و پراکندگی آن:    263
سواد:    263
– آموزش:    263
مشخصات جغرافیائی استان تهران    264
اقلیم و آب و هوای تهران    264
– اقلیم    264
– دما    265
بارندگی    265
رطوبت نسبی    265
باد    265
تابش خورشید    265
وضعیت زمین شناختی تهران    266
آلودگیهای شهر تهران    266
وضعیت دسترسی در تهران    266
ساختار خدماتی تهران    267
دوره هاي آزاد آموزشي در خانه معمار    268
موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار    269
شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان    269
بررسی وضعیت اقلیمی در سایت    269
عوامل مصنوعی زمین    269
دسترسی ها در خانه معمار    269
بررسی طرح استقرار و جا نمایی    270
تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی خانه معمار    270
عوامل تاثیر گذار بر طراحی  خانه معمار    270
جهت ساختمانها    270
تعداد طبقات    270
تعداد طبقات خانه معمار    270
اصول و روش طراحی خانه معمار    271
اهداف خانه معمار    272
ايده    273
فضاهاي خدمات رسانه اي خانه معمار:    276
برنامه فيزيکي طرح    280
ساختار و اصول فيزيکي خانه معمار    280
ايده    310

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی معماری خانه معمار”

اطلاعات فروشنده