حراج!

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا

260,000 ریال

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
فرهنگسرا ساختمانی است که درآن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. درفرهنگسراها معمولاشرایطی برای آموزش امورگوناگون فرهنگی واجتماعی وهمچنین آموزش پیشه ها وهنرهای گوناگون مانند نگارگری ، کوزه گری ، دوزندگی وجزاینهافراهم میگردد . برخی ازفرهنگسراها بجزپوشش دادن منطقه خود به فعالیت های فرامنطقه ای نیز میپردازند . بسیاری ازفرهنگسراها ویژه کار (تخصصی)اندیعنی فعالیت خود را گردیک گروه یایک محورکاری کرده متمرکز میسازند .

توضیحات

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
قالب فایل :ورد
تعداد صفحات:141
حجم فایل:5.72
فهرست
فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
تعریف فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
مفاهیم مرتبط با موضوع ومبانی نظری معماری……………………………………………………………………………………………………..5
تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
تعریف کلی از فرهنگسرا………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
ویژگی فرهنگسرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
مبانی نظری فضاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فرآیند های محیط طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………….7
عناطر طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
بررسی بستر طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
شهرمن کرمانشاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
موقعیت کرمانشاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
کرمانشاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
پیش از اسلام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
دوره اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
یورش مغول و ویرانی کامل شهر………………………………………………………………………………………………………………………..18
صوفیه تا پایان زندیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
دوران قاجار تا به امروز………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
مطالعات فرهنگی ، اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….19
فرهنگ و هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
مذهب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
نژاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
مطالعات جمعیتی ، اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………21
اقتصاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
اطلاعات عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
موزه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
موسیقی دانان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
محله های قدیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
آثار پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
آثار تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
سوغات ، صنایع دستی و غذاها ………………………………………………………………………………………………………………………….28
هتل ها و اماکن اقامتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
وضعیت منابع آب استان……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
شناسایی محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
انتخاب جهت مناسب ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………………….37
تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
دلایل انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
نتایج و پیشنهادات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
فرهنگسرای نیاوران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
46…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بررسی از نظر اقلیم
بررسی و نقد ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
نگارخانه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
بخش نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی: MACC……………………………………………………………………………………………………….57
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
استانداردهای لازم برای طراحی فرهنگسرا………………………………………………………………………………………………………….63
میزان فضاهای کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….64
نورپردازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
فصل ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
انواع سالن ( از لحاظ عملکردی ) ……………………………………………………………………………………………………………………….70
مشخصات راهروها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
نحوه ی انتظام صندلی ها در سالن …………………………………………………………………………………………………………………….74
ورودیها و خروجی های سالن ها …………………………………………………………………………………………………………………………76
ضوابط شنوایی در سالنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….82
آکوستیک تالار و صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………….83
شیب ها وحجم سالن ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….84
قاعده ی کلی برای آکوستیک سالن ……………………………………………………………………………………………………………………85
آپارات خانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
سالن انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
گیشه ی بلیط فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………94
سرویس های بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………………………….95
فضاهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
انبار و تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
بوفه و رستوران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
برنامه فیزیکی طرح مورد نظر……………………………………………………………………………………………………………………………98
فصل هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
ساختار فنی واجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………105
معرفی سیستم سازه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………105
روش های طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
معرفی سیستم تاسیسات هواساز …………………………………………………………………………………………………………………….113
ملاحظات معماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
تخمین ابعاد و اتاق هواساز ……………………………………………………………………………………………………………………………….119

فصل هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
معرفی روش وروند طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………….123
فصل نهم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………126
جمع بندی ونتیجه گیری وارائه نقشه ها…………………………………………………………………………………………………………..127
منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا”

اطلاعات فروشنده