ترسیمات تزئینی معماری اسلامی – ایرانی: فایل اتوکد – مجموعه 2

550,000 ریال

در این مجموعه نیز، فایل اتوکدی ترسیمات مختلف از معماری اسلامی – ایرانی، همچون انواع قوس ها، گره چینی، اسلیمی، درب ها، پنجره و بازشوها و … برای دانلود ارائه شده است. این فایل توسط اتوکد 2004 و بالاتر قابل مشاهده و ویرایش است.