دانلود فایل پاورپوینت سازه های چادری

84,000 ریال

دانلود فایل پاورپوینت سازه های چادری
سازه در معماری
از زمان انقلاب صنعتی تاکنون که پیامدهای ناشی از آن به عنوان رویدادی بزرگ موجب از هم گسستن ارتباط معماری و مهندسی سازه گشت.(هاشم نژاد و سلیمانی)
اهتمام به همسازی سازه و معماری در دوره معاصر، باعث بوجود آمدن نوعی حساسیت و رویکردی ویژه به استفاده از فناوری های جدید سازه در معماری و روش های پیشرفته ساخت در اجرای ساختمان ها گردید.